เหตุผลที่ผู้ประกอบการ
เจ้าของแบรนด์
ตัดสินใจลงเรียนหลักสูตร
GREAT to GROWTH

✔ มีสินค้า/บริการดี แต่ตัวตนของแบรนด์ยังไม่ชัดเจน แบรนด์ยังไม่เป็นที่รู้จัก
✔ ปั้นคนไม่เป็น เทรนพนักงานไม่ได้
✔ เจ้าของธุรกิจใช้เวลากับงานฝั่ง Operation มาก
จนไม่มีเวลากลับมาคิด ทบทวนสิ่งที่แบรนด์ขาด
✔ แบรนด์อยู่มานาน ทำให้คนเก่ายึดติดกับวิธีคิดและวิธีทำธุรกิจแบบเดิมในทุกสถานการณ์
✔ ทำธุรกิจให้อยู่รอดมีกำไรได้ แต่ไม่กล้าตั้งเป้าหมายว่า
จะไปให้ไกลกว่าเดิมได้อย่างไร
✔ มีเป้าหมาย แต่ไม่มีกลยุทธ์ที่ดีพอ และไม่เคยวัดผล
เป็นจริงเป็นจัง
✔ อยากต่อยอดธุรกิจใหม่ แต่ไม่รู้ว่าไปทางไหนดี
✔ สร้างความสำเร็จได้ แต่ส่งต่อความสำเร็จไม่ได้

“หัวใจสำคัญของการมาเรียนไม่ใช่การมาฟังแล้วเข้าใจ แต่คือการนำสิ่งที่ได้รับกลับไปใช้อย่างไรให้เกิดผลสูงสุดต่อธุรกิจของเรา
แค่คำหนึ่งคำที่ทำให้คุณสะกิดใจแล้วกลับไปนอนคิดกับมันทั้งคืนได้ อาจทำให้คุณมองเห็นโอกาสในการต่อยอดแล้วสร้างแบรนด์ของคุณ
ให้เติบโตกว่าเดิมได้หลายเท่าตัว”

คุณอาร์ม ปิยะชาติ อิศรภักดี
CEO of BRANDi & Companies

แบรนด์ VR-PRO

จากแบรนด์ที่ทำธุรกิจมุ้งลวด สู่การเป็น Professional Installation ที่ไม่ได้ขายแค่มุ้งลวด แต่เปลี่ยนนิยามแบรนด์ตัวเองใหม่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัย (Evolved Standard of Living) เมื่อแบรนด์ไม่ปิดกั้นข้อจำกัดของตัวเองในการคิด ทำให้เกิดการต่อยอดจากธุรกิจมุ้งลวดไปสู่ธุรกิจผ้าม่าน กระจกอะลูมิเนียม กล้องวงจรผิด ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นธุรกิจที่สามารถยกระดับการอยู่อาศัยให้ดีขึ้น สร้างความปลอดภัย และทำให้การขยายธุรกิจ (Scale Up) ไม่มีข้อจำกัดอีกต่อไป

จากเดิมที่แบรนด์มุ่งขายมุ้งลวดให้มากที่สุด กลับพบว่า สิ่งที่ลงทุนทำมากกลับได้ผลตอบแทนกลับมาน้อย แต่เมื่อแบรนด์เลือกที่จะเปลี่ยนหลักคิดในการนิยามตัวเองใหม่ กลับกลายเป็นว่า แบรนด์ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เป็นลูกค้าระดับพรีเมียม ผ่านการนำเอาหลักคิด และหลักปฏิบัติจากหลักสูตร GREAT to GROWTH มาผนวกรวมกับฝืมือและความเชี่ยวชาญที่แบรนด์มีอยู่เดิม

เราเชื่อว่า แบรนด์ที่ยั่งยืนย่อมมาจากส่วนผสมของธุรกิจที่เก่ง ดี แตกต่าง และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้

ผ่านการเชื่อมโยงคุณค่า

(Shared Value) ที่คุณมีร่วมกัน

Business

(เก่ง)

+

Purpose

(ดี และ ต่าง)

+

Relevancy

(เชื่อมโยง)

=

BRAND

ชื่อ ชื่อเล่น
ชื่อ ชื่อเล่นตำแหน่ง
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ชื่อ ชื่อเล่น
ชื่อ ชื่อเล่นตำแหน่ง
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ชื่อ ชื่อเล่น
ชื่อ ชื่อเล่นตำแหน่ง
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ชื่อ ชื่อเล่น
ชื่อ ชื่อเล่นตำแหน่ง
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ชื่อ ชื่อเล่น
ชื่อ ชื่อเล่นตำแหน่ง
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Previous
Next

ทำเนียบแบรนด์ GREAT to GROWTH

See more

หมายเหตุ: สามารถเข้ารับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับหลักสูตร GREAT to GROWTH
ผ่านการเข้าร่วมงาน Open Hope Day
โดยทีมที่ปรึกษาจะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายวัน/เวลาที่แน่ชัด