GREAT to GROWTH หลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ
เพื่อบ่มเพาะผู้ที่ทำธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง (SMEs)
ให้ตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของธุรกิจ
และสามารถปลดล็อกทุกข้อจำกัด
เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตสู่การเป็น “แบรนด์ที่ยั่งยืน”

เข้าใจธุรกิจโลก
ตอบโจทย์ธุรกิจคุณ

คุณจะได้เรียนรู้และตกผลึกถึงวิธีคิดและวิธีการลงมือทำที่จำเป็นต่อการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
ผ่านหลักสูตร GREAT to GROWTH ที่ผนวกองค์ความรู้ระดับโลกในแต่ละแขนงให้สามารถนำมาปรับใช้จริง
กับการทำธุรกิจ SME ควบคู่กับความเข้าใจบริบทของการทำธุรกิจในประเทศไทย จึงทำให้ธุรกิจที่ไม่ว่าจะอยู่
ในอุตสาหกรรมใด หรือมีกลุ่มลูกค้าเป็นใคร ก็สามารถเติบโตได้อย่างแน่นอน

Global Content
with Local Context

องค์ความรู้จากที่สุดในแต่ละด้านของโลก
ที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์บริบทของประเทศไทย

Foreword by
Global Legends

ให้คำนิยมโดยบุคคลที่
เป็นตำนานระดับโลก

ระยะสั้นเห็นผล
ระยะยาวเกิดอิมแพค

GREAT to GROWTH  มุ่งเน้นการช่วยผลักดันให้ธุรกิจกลายเป็นแบรนด์ที่ยั่งยืน ผ่านการสร้างผลลัพธ์ที่สามารถเห็นผลได้ในระยะสั้น และสร้างอิมแพคให้กับแบรนด์ในระยะยาว คุณจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ลงมือทำ และสามารถเห็นผลทันที ในระยะเวลา 1-3 ปี ผ่านความเข้าใจวิธีคิด วิธีการ
และรู้จักเครื่องมือในการต่อยอดเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้กลายเป็นแบรนด์ที่เติบโตย่างยั่งยืนได้

ความสำเร็จ ถูกการันตีด้วย
สิ่งที่ผู้เรียนพูดถึงเรา

Play Video

คุณปั๊ก ศุภกฤต นิลพันธ์
เจ้าของแบรนด์ VR-PRO
GREAT to GROWTH Alumni

Play Video

คุณก้อง ศุภฤทธิ์ จรุงชัยนานนท์
Managing Director, Lasunya
GREAT to GROWTH Alumni

คุณแก้ม ชัญญา จรุงชัยนานนท์ 
Brand Director, Lasunya
GREAT to GROWTH Alumni

Play Video

คุณโอม กศม ชูดอกไม้
เจ้าของแบรนด์ Ohm Cuisine
GREAT to GROWTH Alumni

Short-term Result

Long-term Impact

GREAT to GROWTH
ช่วยให้เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถ
เปลี่ยนเงินลงทุนแสนกว่าบาทในวันนั้น…
ให้เห็นผลลัพธ์และคืนทุนทันทีในระยะสั้น 
เพื่อสร้างการเติบโตและต่อยอดธุรกิจได้ในระยะยาว
ไปพร้อมกับการสร้างคน กระจายรายได้
และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า 

GREAT to GROWTH บริหารโดย BiOST ผู้เชี่ยวชาญด้านการบ่มเพาะธุรกิจขนาดเริ่มต้น (Early Staged Entrepreneur) ที่ได้รับการยอมรับ จากประสบการณ์การจัดอบรมมากกว่า 100 แบรนด์

หากคุณมีบทบาทในการผลักดันการเติบโตธุรกิจของคุณ 
คุณจะได้ค้นพบวิธีเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของธุรกิจ
และการสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน

หากคุณพร้อมที่จะสร้างการเติบโตทั้ง 3 ด้าน
(Profit, People, Planet)

รูปแบบการเรียน
ที่พิสูจน์แล้วว่า เห็นผลจริง

ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมใด ก็สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่เห็นผลลัพธ์ในระยะสั้น และสร้างการเติบโตให้แบรนด์ของคุณในระยะยาวได้ ผ่านวิธีการเรียนการสอนแบบ 5C ภายใต้หลักสูตร GREAT to GROWTH

  • ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีคิด และหลักการที่ตกผลึกแล้วในคลาสเรียน

  • กระทบความคิด แลกเปลี่ยนมุมมอง ผ่านการโค้ชแบบ 1-on-1

  • วิเคราะห์ปัญหา ให้คำแนะนำในการต่อยอด เพื่อปรับผลลัพธ์ให้ดีขึ้น โดยทีมที่ปรึกษามากประสบการณ์

  • สอนหลักการสื่อสารแบรนด์อย่างสร้างสรรค์ ที่สามารถเปลี่ยนคุณค่าให้ COMMUNICATION กลายเป็นมูลค่า

  • ขยายโอกาสทางธุรกิจของคุณ ผ่านการสร้างพาร์ทเนอร์ระหว่างแบรนด์

ใครที่ไม่ควรพลาด

เจ้าของธุรกิจที่กำลังอยู่ในช่วงแรก

ทั้งธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีเจ้าของธุรกิจเพียงคนเดียว และต้องการเริ่มต้นอย่างถูกต้อง

ผู้บริหารที่ได้รับผลกระทบ จาก Disruption ต่างๆ

จาก Digital Disruption และ COVID-19 Disruption และต้องการทำให้องค์กรยืดหยุ่น เพื่อการสร้าง โอกาสในการเติบโตครั้งใหม่ (New Growth)

ธุรกิจใหม่

ผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลธุรกิจใหม่ (Corporate Startup) หรือผู้นำที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Transform) จนเกิด New S-Curve ขององค์กร

ผู้ที่สนใจจริงจังกับการเป็นผู้ประกอบการ

ผู้ที่สนใจจริงจังกับการเป็นผู้ประกอบการ และต้องการเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ (Innovative Idea) หรือคุณค่าที่มีเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับคุณอย่างมั่นคง

ผู้ที่ต้องการนำความรู้

ไปถ่ายทอดต่อ นักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ นักสร้างแบรนด์ นักการตลาดที่ต้องการสร้างและส่งต่อ ความสำเร็จให้ธุรกิจ SMEs ไทย

ทายาทที่ต้องสืบทอดธุรกิจ

ผู้นำองค์กรรุ่นที่ 2, 3 ที่ต้องการหาจุดลงตัว ในการสืบทอดและต่อยอดธุรกิจ

การจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์สูง
ในการให้คำปรึกษาธุรกิจ (Top-tier)
คุณอาจต้องมีเงินในกระเป๋า
5 แสนถึง 1 ล้านบาทต่อเดือน
แต่หลักสูตร GREAT to GROWTH
ใช้เวลาเพียงแค่ 6 สัปดาห์
คุณก็สามารถเรียนรู้ที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ธุรกิจ
ของตัวเองได้ ในราคาที่น้อยกว่านั้นหลายเท่าตัว
ด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เทียบเท่า
หรือใกล้เคียงกัน

การจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์สูงในการให้คำปรึกษาธุรกิจ (Top – tier) คุณอาจต้องมีเงินในกระเป๋า  5 แสนนถึง 1 ล้านบาทต่อเดือน

หลักสูตร GREAT to GROWTH ใช้เวลาเพียง 6 สัปดาห์คุณก็สามารถเรียนรู้ที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจของตนเองได้ ในราคาที่น้อยกว่านั้นหลายเท่าตัว ด้วยประสิทธิภาพที่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่คุณจะได้รับ

เรียนรู้ความเป็นไปล่าสุด ของโลกธุรกิจ

และความเป็นไปของตลาดที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ ตลอดจนเคล็ดลับที่บริษัท Top 50 ของไทยและของโลกทำเพื่อสร้างการเติบโต

เข้าใจการสร้างแบรนด์

เข้าใจการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างคุณค่าที่สามารถกลายเป็นมูลค่าได้นำไปสู่การก้าวข้ามขีดความสามารถในการแข่งขัน

ค้นหาธุรกิจที่มีศักยภาพ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคพร้อมด้วยกลไกในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

สร้างกลยุทธ์ธุรกิจ

ที่พร้อมสำหรับทั้งการเติบโตและการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ในทุกสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

เทคนิคการถ่ายทอด

สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับเรื่องราวของแบรนด์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำไปสู่การสร้างผลกำไรให้ธุรกิจของคุณอย่างยั่งยืน

ปั้นคน สร้างผู้นำ และวัฒนธรรมองค์กร

เข้าใจหลักคิดในการสรรหาคน และรักษาคนเก่งอย่างไรให้เขาอยากทำงานกับองค์กรของคุณในระยะยาว

เพราะเราเชื่อว่า ความสำเร็จที่มากขึ้น
ไม่ควรหยุดอยู่แค่ที่เรา
แต่เราอยากส่งต่อมันให้กับคุณ
และธุรกิจของคุณเช่นกัน